Диски Лемкен Рубин (Lemken Rubin 3490466, 3490467)